Palokunnan esittely

Vpk:n perustaminen ja toiminnan ensimmäiset vuodet

29.1.1954 Punkaharjun kunnantalolla järjestetyssä kokouksessa perustettiin Punkaharjun vapaaehtoinen palokunta. Kuntaan oli tarvetta perustaa yhdistys, joka huolehtisi paloturvallisuudesta. Samana vuonna laadittiin sammutussopimus kunnan kanssa ja haettiin avustusta toiminnan kehittämiseen. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 16.3.1955 Ensimmäinen julkisen huomionosoituksen vpk sai Takaharjun Sotilasparantolan 5.5.1955 sattuneen tulipalon sammuttamisesta. Vuonna 1958 vpk aloitti huvitoiminnan toimintansa rahoittamiseksi. Ensimmäiset iltamat järjestettiin kokeeksi Kulennoisten nuorisoseuran talolla. Sama vuonna päätettiin rakentaa tanssilava nykyisen Huviniemen paikalle. Vuonna 1960 perustettiin naisjaosto. Talous oli kohentunut huvitoiminnan ansiosta. Vuonna 1962 solmittiin sammutussopimus And. Auvisen sahan kanssa. 1964 oli toiminnassa juhlavuosi, vpk sai uuden ja modernin paloauton. Autoksi tuli Ford F 600, joka oli VPK:n omistuksessa aina vuoteen 2013 asti. Vuonna 1965 VPK liittyi Putikon urheilutalosäätiöön. 1968 lavatoimintaa varten perustettiin uusi yhtiö, Punkaharjun Nuorisotalosäätiö, johon vpk liittyi. Lava myytiin säätiölle 2000 mk:n hintaan, joka oli säätiön osakkuusmaksu.

1970 – 1990 – luvut  

1970-luvulla panostettiin nuoriso-osaston toimintaan, jotta saataisiin uusia voimia palokuntatyöhön, tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Vuonna 1976 kunta perusti oman puolivakinaisen palokunnan, johon liittyikin suuri joukko vpk:n jäseniä. Tilanne oli erikoinen sillä yleensä yhdistyksellä on miehistö ja kunnalla kalusto, mutta nyt oli päinvastoin. Vpk myikin lähes koko kalustonsa kunnalle. 1977 vuokrattiin kunnalta rantatontti, jolle kunnostettiin rantasauna jäsenten käyttöön. Myöhemmin tontille rakennettiin mm. kesämökki. Kyseinen mökki myytiin lopulta vuonna 2018 eteenpäin, kun Savonlinnan kaupunki olisi korottanut mökin tontin vuokraa niin huomattavasti, ettei vpk:lla ollut järkeä sopimusta jatkaa. Vuonna 1978 päätettiin hankkia vpk:n ensimmäinen säiliöauto. Vuonna 1985 uudistettiin sammutussopimus kunnan kanssa. 1987 päätettiin hankkia uusi alusta säiliöautolle. 1989 – 1993 nuoriso-osaston toimintaa yritettiin jälleen elvyttää. Vuonna 1994, 9. päivä heinäkuuta klo 14.50, Punkaharjun vpk sai hälytyksen Punkaharjun vaneritehtaalle. Tehtaan kattorakenteet olivat syttyneet palamaan tulitöiden seurauksena. Sammutustöitä riitti lähes vuorokaudeksi ja vahinkojen suuruus oli noin 15 miljoonaa markkaa.

2000 – luku

Vuonna 2003 puolivakinainen palokunta lopetettiin ja vpk siirtyi ensilähdön palokunnaksi. 2004 päätettiin hankkia uusi säiliöauton alusta, Scania P 380. Samana vuonna solmittiin sammutussopimus Etelä-Savon aluepelastuslaitoksen kanssa. 2005 Kaluston uudistaminen jatkuu, kun vpk:lle hankittiin vene ja moottorikelkka. Ensivastetoiminta aloitettiin 2007 joulukuussa. Naisosasto ja nuoriso-osasto uudelleen käynnistettiin alkuvuodesta 2010. Vuonna 2011 vpk:n omistama miehistöauto Mercedes-Benz Vito vaihdetaan uuteen VW Caravelleen (ES487). VPK:n kalustotilanne paranee entisestään vuosina 2013 ja 2014. Vpk saa vuonna 2013 käyttöönsä toisen säiliöauton (ES4832), joka korvaa jo ikääntyneen Sisu-sammutusauton. Myöhemmin vuonna 2017 ES 4832 siirretään Etelä-Savon pelastuslaitoksen sisällä toisen palokunnan käyttöön. Alkuvuodesta 2014 palokunnan vesipelastuskyky kohenee huomattavasti, kun Etelä-Savon pelastuslaitos uusii veneen Punkaharjulle ja uusi ES488 saadaan käyttöön. Tammikuussa 2014 Punkaharjun vpk valitaan Suomen Sopimuspalokuntien liiton toimesta vuoden 2013 sopimuspalokunnaksi. Valinnassa korostettiin Punkaharjun vpk:n ammattimaista otetta pelastustoimintaan ja aktiivisuutta kaikkien osastojen osalta.

Vuonna 2017 Punkaharjun Vpk myi omistamansa säiliöauto 483:sen Etelä-Savon Pelastuslaitokselle, auto jatkoi normaalisti hälytyskäytössä Punkaharjulla. Pelastuslaitos uusi kyseisen auton vesisäiliön ja tavaratilat vuonna 2018 vanhan alustan päälle. Raskaiden ajoneuvojen tilanne parani Punkaharjulla entisestään vuonna 2019, kun pelastuslaitos vaihtoi sammutusauto 481:n uudempaan vuosimallin 2015 sammutusautoon. Vanha 481 jatkaa toimintaansa hälytyskäytössä Lohikoskella ja uudempi auto on toiminut aiemmin Pieksämäen paloaseman sammutusautona. Vuonna 2021 Punkaharjun Vpk päätti vapauttaa kalustoon sitouttamaansa pääomaa toiminnan muuhun käyttöön. Tällöin Vpk:n omistama miehistönkuljetusauto, vene, moottorikelkka ja mönkiä, sekä muutama kärry ja pienkalustoa myytiin Etelä-Savon Pelastuslaitokselle. Kalusto säilyi edelleen hälytyskäytössä Punkaharjulla, mutta niiden omistusrakenne yksinkertaistui. Näin ollen nykyisin Vpk ei omista juurikaan hälytyskalustoa, vaan se toimii täysin Etelä-Savon hyvinvointialueen omistamalla kalustolla.

Hälytysosastossa on noin 20 henkilöä, joista 10 kuuluu varallaolorinkiin. Varallaolo on järjestetty Punkaharjulla tällä hetkellä vahvuudella 1+0, eli virka-ajan ulkopuolella lähtövalmiudessa on kokoajan 1 yksikönjohtaja. Hälytysosasto harjoittelee pääsääntöisesti viikoittain kahdessa ryhmässä tiistaisin ja torstaisin ja lisäksi pidetään ajoittaisia ylimääräisiä harjoituksia. Punkaharjun vpk:n nuoriso-osastoon kuuluu tällä hetkellä noin 20 nuorta. Kouluttajia on 5 kappaletta. Harjoituksia pidetään joka keskiviikko ja niissä tutustutaan pelastustoimintaan monipuolisesti. Palokuntanaisosasto toimii tällä hetkellä noin 10 hengen voimin aktiivisesti.